Amning är utan tvekan det bästa alternativet för den nyfödda. Men det finns kvinnor som av olika anledningar inte vill amma. Om du känner så, är det bra att tala om det med en barnmorska eller en barnsjuksköterska på Barnavårdscentralen för att komma fram till om de problem du har kanske kan lösas.

Det finns också några kvinnor som inte kan amma. Det är då ofta på grund av en kroppslig orsak. Exempelvis kan kvinnor som genomgått bröstoperationer få problem med att amma. Men det behöver inte vara ett problem, eftersom det idag finns många hjälpmedel att ta till. Tala med läkare, barnmorska eller barnsjuksköterska om det. Du har rätten att välja det du tycker är bäst för dig och ditt barn. Därför rekommenderas att du söker mesta möjliga information och upplysning, så att du har möjlighet att fatta ett beslut på rätt grunder.

Varför är det bra att amma?

Amningen är det naturliga sättet att ge sitt spädbarn näring. Naturen har skapat den geniala lösningen att mjölken finns till hands, har den rätta temperaturen och den riktiga sammansättningen. Om du ammar, skapar du en tät kontakt med ditt barn. Vid amningen har du en helt naturlig hudoch ögonkontakt med barnet, samtidigt som det intensivt lyssnar till dina hjärtslag, dina andetag och din välkända, lugnande röst. Med modersmjölken ger du barnet ett skydd mot infektioner under de första levnadsmånaderna i och med att modersmjölken innehåller viktiga antikroppar från modern. Detta gör att barnet inte så lätt blir förkylt. Modersmjölken är riktigt sammansatt för ett spädbarn. Den innehåller precis de rätta mängderna av de näringsämnen som ditt barn behöver. Det gör att barnet till exempel inte får förstoppning. 20 21 Det är lätt att amma, det vill säga att det är mycket praktiskt. Du behöver varken göra i ordning någon mjölkblandning eller rengöra flaskan. Du behöver inte använda pengar till mjölkpulver och du behöver inte oroa dig för mjölkens temperatur eller blandning. Mjölken finns alltid där, även på natten. Amningssituationen är både en måltidssituation och en stund att mysa tillsammans med ditt barn. Njut av stunden och var medveten om den unika kontaktmöjlighet ni har genom att tala med barnet och hålla det tätt intill dig, så att det kan känna din hud, höra dina andetag och ha ögonkontakt med dig.

Bör man använda mjölkpulver?

Det finns många sorters mjölkpulver att tillgå i handeln idag. Undersökningar visar att det inte är någon större skillnad på den näring dessa innehåller. Om du inte kan eller vill amma barnet behöver du därför inte vara bekymrad över att det inte skulle få i sig tillräcklig näring. Du skall vara uppmärksam, så att du köper ett mjölkpulver som passar ditt barns ålder. Det är också mycket viktigt att du blandar mjölkpulvret efter den dos som passar ditt barns vikt. Doseringen anges på paketet. Om blandningen är för stark eller för svag kan barnet bli sjukt. Använd de mått som kommer med förpackningen och tänk på att ett mått betyder ett struket mått. Om du använder mjölkpulver är det viktigt att du är noggrann med hygienen. Både nappar och flaskor skall diskas och kokas en gång per dygn och du ska alltid blanda mjölkpulvret med vatten som har kokat upp och sedan får svalna lite. Du kan lika gärna fylla många flaskor på en gång, men kom ihåg att snabbt kyla ned mjölkblandningen under rinnande vatten. Därefter skall den förvaras i kylskåp. Den får dock aldrig stå i kylskåp längre än ett dygn. Om barnet inte dricker allt i flaskan skall resten hällas ut. Mjölkrester som har stått ute längre än en timme i rumstemperatur skall slängas. Att hälla färdigblandad mjölkblandning på termos är ingen god idé. Mjölkblandningen är då cirka 37 grader varm och det är vid denna temperatur som bakterier snabbast förökar sig och barnet riskerar då att drabbas av en maginfektion. Om du gärna vill använda en termos kan du använda den till att ha kokande vatten och ha mjölkpulvret uppmätt i nappflaskan. På så sätt häller du bara på vattnet och blandar före måltiden. Mjölkblandningens temperatur skall vara cirka 37 grader. Detta kan du lättast undersöka genom att droppa ett par droppar mjölk på din handrygg eller på undersidan av din underarm. Mjölken ska varken kännas varm eller kall. Om du är osäker kan du använda en termometer. Om du värmer mjölkblandningen i mikrovågsugnen bör du tänka på att mjölken mitt inne i 20 21 flaskan är varmare än den är ytterst. Skaka därför flaskan innan du använder den och kontrollera alltid temperaturen, så att barnet inte bränner sig. Ett barn som får nappflaska har också ett stort behov av närhet och kontakt. Ta därför alltid upp barnet och håll det när det får flaskan. Håll ögonkontakt och gärna även hudkontakt med barnet medan du matar det. Om du låter barnet få nappflaskan när det ligger i sin säng/barnvagn går det miste om den kontakt, närhet och beröring som är så viktig för barnets trivsel och utveckling.

netdoktor1

Författare: Anders Berg, överläkare inom Barn- och ungdomsmedicin Värmland

Källa: Netdoktor.se