Det finns övertygande bevis för att det finns ett samband mellan plötslig spädbarnsdöd och sovställningar. Risken minskar markant om barnet sover i ryggläge. Sidoställning är också acceptabelt men säkrast är ryggläge.
Om ditt barn sover på rygg – vad händer då om det kräks?
Förr trodde man att barn inte kunde klara sig så bra på rygg om det kräktes. Man trodde att barnet kunde kvävas i sina egna uppkastningar eftersom det inte hade krafter till att vända på huvudet. Det har dock visat sig att barn visst kan vända huvudet åt sidan om det ska kräkas och också gör det.
Ingen har ännu löst gåtan om plötslig spädbarnsdöd. Idag vet vi bara att fallen av plötslig spädbarnsdöd har minskat markant sedan man började rekommendera föräldrar att lägga bebisarna på rygg när de skall sova.
När barnet har blivit stort nog att vända sig själv skall man lägga det på rygg inför nattsömnen, så får det vrida och vända sig som det vill under natten. Du behöver inte gå upp och vända tillbaka det på rygg.
Hur gör du din babysäng säker?
Sängen ska vara stabil och sängbotten ska vara hel. Var uppmärksam på att avståndet mellan spjälorna i sängsidan ska vara mellan 45 och 65 mm. Måttet är valt för att små barn inte ska kunna tränga ut med fötterna före och sedan fastna över bröstkorgen och riskera att kvävas samt för att barnet inte ska kunna fastna med huvudet mellan dem. Höjden på sida och sänggavel ska vara minst 60 centimeter, så att barnet inte kan klättra ut ur sängen. Det får inte heller sticka ut något som barnet kan hänga fast i. Plastbitar eller plastöverdrag på madrassen får aldrig finnas i en barnsäng.
Ditt barns täcke ska vara lätt och av en storlek som passar barnet. En tunn kudde kan man ha men låt bli att fylla sängen med onödiga mjuka saker. Det får inte vara för varmt där ditt barn sover. En temperatur runt 20 grader kan vara lämplig. Se till, särskilt på sommaren, att barnet inte är för varmt klätt. Var extra uppmärksam om barnet har feber.
Det har tydligt visats att risken för plötslig spädbarnsdöd är större om föräldrarna röker. Forskarna anser att antalet fall av plötslig spädbarnsdöd kan minskas med två tredjedelar om föräldrarna undviker att röka där deras barn befinner sig. Även rökning under graviditeten ökar risken.
Sned skalle
När barn sover på rygg är det också lite fler barn som riskerar att skallen blir plattare på ena sidan. Detta kan undvikas genom att man försöker att vända barnets huvud omväxlande åt ena och andra sidan när det ska sova. Du ska se till att barnet ligger på magen när det är vaket och du ska prata med det. Det är också en bra träning för barnets muskler i mage, rygg och nacke.

netdoktor1Källa: Netdoktor.se

Författare: Anders Berg, överläkare inom Barn- och ungdomsmedicin Värmland