Det kan vara läge att ställa din energidryck där dina barn inte når den. En enda burk har visat sig kunna orsaka koffeinförgiftning hos barn – som i allvarliga fall kan leda till hjärtproblem eller epileptiska anfall.

Det räcker med en burk energidryck för att ett barn som väger 30 kilo ska riskera koffeinförgiftning, enligt amerikanska forskare. Enligt Livsmedelsverket kan förgiftning leda till bland annat kräkningar, diarré, yrsel och ångest. Men de amerikanska forskarna har sett än värre symtom, rapporterar TT. När de gick igenom de drygt 5 000 samtal om energidryck som kommit in till amerikanska Giftinformationscentralen under tre år upptäckte de flera allvarliga fall. Barn som hade druckit energidryck hade drabbats av hjärtproblem, exempelvis rubbningar i hjärtrytm, och neurologiska problem som epileptiska anfall.

Ett barn kan förgiftas av koffeinmängder större än 75 milligram, och enligt de amerikanska forskarna ligger koffeinmängden i energidryck oftast på omkring 100 milligram per burk. Vissa burkar kan dock innehålla så mycket som 400 milligram koffein.

I Sverige har försäljningen av energidrycker ökat stadigt de senaste åren. Förra året såldes nära 6 liter energidryck. Det finns ingen lagstadgad åldersgräns för köp av energidryck i Sverige.

netdoktor1

Författare: Anna-Cajsa Torkelsson, Redaktör

Källor: Netdoktor/SVT (http://www.svt.se/nyheter/sverige/smabarn-bakom-manga-larm-om-energidryck)