Att möta motgång är en ofrånkomlig del av livet. Alla barn behöver lära sig att hantera besvikelser och motigheter och att kunna möta de svåra känslor som väcks. Men för oss vuxna kan det vara en tuff utmaning att acceptera att barn har svåra stunder som de behöver gå igenom.

Just eftersom det kan vara svårt för oss vuxna att se barn i tårar ligger det nära till hands för oss att fokusera på orsaken till gråten istället för att bekräfta känslan och låta barnet få vara ledsen en stund. En vanlig fallgrop är också att vi tror oss veta varför barnen är ledsna. När vi ”vuxentolkar” barnens känslor riskerar vi att köra över dem trots att vi menar väl, som exempelvis:

”Du är bara ledsen nu för att du är trött och hungrig.”

Har vi istället sinnesnärvaron att visa medkänsla och bekräfta barnet bidrar vi till att hon eller han kan släppa taget om känslan snabbare. Påminn dig om att det inte är farligt varken för stora eller små att vara ledsna och att gråta. Det går över.

Möta sorg tillsammans

Många vill skona sina barn från sjukdom, död och andra svårigheter och låter dem inte få så stor inblick i dessa skeenden. Ett alternativ är att sörja tillsammans och på så vis rusta sina barn för det som ändå inte går att undvika. Får barnen se dig som vuxen ledsen och sörjande lär de sig att det är en del av livet och att vi tillsamman kan gå stärkta ur kriser.

Man brukar säga att barns sorg är randig. Det betyder att sorgen kommer och går och att de vilar från sorgen genom lek och genom att ha roligt emellanåt. Uppmuntra leken och försök själv att skratta och ha roligt även i sorg och smärta så lär sig ditt barn att det är okej och behöver inte ta ansvar för de vuxnas känslor.

Uttrycka sina behov

Barn behöver hjälp och träning i att uttrycka sina behov. Prata med varandra om hur ni vill bli bemötta när ni är ledsna men också om vad ni inte vill:

När jag är ledsen vill jag:
– vara ifred och gråta färdigt
– få en kram
– sitta i knä
– hämta min docka.

När jag är ledsen vill jag inte att du:
– ställer frågor
– skämtar med mig
– frågar om jag vill ha en glass.

Skapa medvetenhet

Vi hanterar sorg och nedstämdhet olika. Det finns förstås inget facit för känslan. Fråga och ge exempel som underlättar för ditt barn att bli medveten om sina känslor och behov. Exempel på hur du som vuxen kan möta ett barn som är ledsen:

”Du har ramlat och gråter för att det gör ont, stämmer det? Det är okej att vara ledsen. Vill du att jag sitter hos dig en stund eller vill du något annat?”

”Du gråter och jag undrar om du är ledsen för att du inte fick vara med de andra barnen och leka?” Håller barnet med bekräfta och säg att det är okej att känna så.

”Vad vill du, ska vi prata med dem eller vill du sitta kvar här en stund och gråta färdigt innan vi gör något annat?”

Ledsen i ögat eller ledsen i hjärtat?

Kommunicera gärna med tecken som understryker skillnaden mellan att vara ledsen i ögat och ledsen i hjärtat. Att ramla och slå sig eller att inte få vara med i leken kan generera olika känslor, även om gråten ser likadan ut. Peka med fingret på ögat ned mot kinden och lägg handen på hjärtat så blir det tydligare för barnet vad du menar. Att kommunicera ordlöst känns bra för många barn då det kan vara svårt att med ord beskriva sin känsla.

Lyssna på låten Ledsen ur albumet En musikalisk känsloresa på Spotify: https://open.spotify.com/album/5Kj6Voi9m7SYuLOEMiuHlq

 

maria-pia_gottberg_webb-200

 

 

 

 

 

 

Källa: Copyright Maria-Pia Gottberg, 2016. Grundare av Friendy. Maria-Pia föreläser och utbildar, skriver böcker och artiklar. Maria-Pia arbetar aktivt för att alla barn ska känna sig älskade, respekterade och ha tillgång till goda förebilder.