RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytialvirus. RS-viruset förekommer mest under vintern och tidiga våren; då är det den vanligaste orsaken till att små barn drabbas av akut bronkit. Barnen kan bli mycket medtagna och det kan vara nödvändigt att lägga in dem på sjukhus. Det är dock ytterst sällan som sjukdomen är livshotande och de flesta barn tillfrisknar utan några men. RS-virus smittar ofta från person till person vid handkontakt. Vuxna eller äldre barn får en vanlig förkylning.

Symtom

Symtomen börjar med att näsan rinner och att barnet nyser. Därefter får det feber och hosta som påverkar andningen. Symtomen utvecklas ofta inom loppet av några få timmar. Den mest kritiska perioden brukar vara två, tre dagar efter att hostan börjat. De små luftvägarna i lungorna är då påverkade och andningen kan vara ansträngd och plågsam. Barn som är under sex månader kan få svårt att dia och den snabba andningen gör att de bara kan sova korta stunder. Rasslande ljud i bröstkorgen, snabb andning, blekhet och att barnet blir blått runt munnen och under naglarna kan vara tecken på att sjukdomen blivit allvarlig.

Diagnos

Sjukdomsbilden är typisk. Från ett prov från näsan kan RS-virus påvisas med snabbtest. I en epidemisituation behövs detta inte.

Behandling

Barn under sex månader blir ofta inlagda på sjukhus om de får RS-virus. Det gäller särskilt om barnet har andningsbesvär och därmed får svårt att äta, dricka och sova. Äldre barn kan oftast passas hemma. Antibiotika har ingen verkan på sjukdomen, eftersom det är en virusinfektion. En del barn har glädje av läkemedel som utvidgar luftrören. Barnen behöver ofta syrgas. Om barnet lider av vätskebrist kan det bli nödvändigt att tillföra vätska via dropp.

Prognos

Även om sjukdomen är över på en vecka, fortsätter många barn att hosta under en längre tid därefter, särskilt i samband med förkylningar.

Profylax

Barn under sex månader bör inte komma i närheten av personer som är förkylda. Det är viktigt att tvätta händerna noggrant med tvål innan man lagar mat, äter, efter att man varit på toaletten och varje gång man snytit sig. Det gäller särskilt under vintermånaderna och om barnet sedan tidigare är ömtåligt på grund av att det är för tidigt fött, eller till exempel har hjärtfel. Det finns förebyggande injektioner som kan ges till speciella riskgrupper. Amning kan i viss mån ha en förebyggande effekt mot luftvägsinfektioner, inklusive RS-virus.

netdoktor1Författare: Anders Berg, överläkare inom Barn- och ungdomsmedicin Värmland

Källa: Netdoktor.se